Op dit moment zijn de werkzaamheden die Van Boekel Zeeland aan de stuwen verricht bijna gereed. Van de stuw bij de splitsing van de Zandleij en de Zandkantse Leij moet de stuwklep nog geplaatst worden. Daarna resteert het afwerken, zoals het plaatsen van de peilschalen om de waterstand te kunnen zien, het herstellen van het terrein en het opruimen van het werkterrein.
Vervolgens wordt de veegvuiluitdraaiplaats en het toegangspad richting de Gommelsestraat met een terugtrekkende beweging afgewerkt. Het landhek bij de Gommelsestraat is het laatste onderdeel van de werkzaamheden.
Een mooi werk, waarbij we tijdens de werkzaamheden hebben kunnen genieten van de prachtige omgeving.

Terug naar overzicht