Oplevering gemaal Delftweg te Rotterdam

15 maart jl. heeft de oplevering en aanvaarding van renovatiewerkzaamheden aan het gemaal Delftweg te Rotterdam plaatsgevonden. In een rondgang met Hoog Heemraadschap Delfland is de compleetheid en functionaliteit van het gemaal doorlopen.

Ondanks dat het een hele uitdaging is geweest om in een beperkte ruimte, in een bestaand monumentaal gemaal, een compleet nieuw gemaal in te passen, zijn de renovatie en het eindresultaat naar tevredenheid uitgevoerd. De complete afronding van het project zal in de komende periode plaatsvinden.

In aanloop naar de oplevering en aanvaarding is de werking van het nieuwe gemaal al gecontroleerd middels het afnemen van een zogeheten Site Acceptance Test (SAT).
Deze SAT heeft op 11 december 2017 plaatsgevonden, waarna het gemaal in proefbedrijf is genomen door de opdrachtgever tot aan de oplevering en aanvaarding.

Terug naar overzicht