Sliblaag kasteelgracht Oploo verwijderd

De afgelopen dagen heeft Van Boekel Regionaal een sliblaag in de kasteelgracht te Oploo verwijderd. De gemeente Sint Anthonis vroeg om het uitbaggeren van deze gracht.

Dit was nodig omdat de gracht in de zomer van 2018 droog is komen te staan, wat voor stankoverlast zorgde in de omgeving. Met deze vraag is Van Boekel Regionaal aan de slag gegaan. In de voorbereiding is de kwaliteit van het vrijkomende slib vastgesteld. Hierna is overeenstemming bereikt over het verwijderen van het slib en de aanvullende werkzaamheden.

In verband met diverse omstandigheden is besloten om de werkzaamheden begin 2019 uit te voeren. De werkzaamheden zijn gestart op 10 januari en afgerond op 18 januari. Het slib is verwijderd, het parkje is hersteld en rijschades op de omliggende bestrating zijn opgenomen. Ook zijn direct na de werkzaamheden vervuilde ramen van aanwonenden gewassen.

Zo heeft Van Boekel Regionaal met minimale overlast voor de omgeving een mooi resultaat gerealiseerd.

>>>Bedenken>>>>Bespreken>>>>Bouwen

Terug naar overzicht