Milieubewust

Van Boekel heeft vanuit zijn werkzaamheden veel affiniteit met de omgeving. Zorg voor het milieu speelt dan ook een belangrijke rol in de kernwaarden van ons bedrijf. Zo zijn we ISO 14001 gecertificeerd (milieumanagementcertificaat). Hiervoor hebben we ons diverse ambitieuze verbruiksreducties ten doel gesteld. Zo hebben we de afgelopen twee jaar het papier- en brandstofverbruik drastisch beperkt. Van Boekel wil dit ISO 14001-certificaat nog verder specificeren via de CO2-prestatieladder, mede opgezet door Prorail.

Hierbij is inmiddels het maximale niveau 5 bereikt.
Zie:Van Boekel – Beleidsverklaring en MVO beleidsverklaring.

Op de volgende link: prestatieladder treft u hierover de verdere informatie aan.

Vanuit het groene hart van de ‘Van Boekel’ komen er steeds meer nieuwe ontwikkelingen welke onze leefomgeving duurzamer zullen maken. De meeste mensen hebben er de mond van vol, het verschil met de van Boekels is dat die ook werkelijk zaken aanpakken, niet lullen maar poetsen noem wij dat.
Zie: Van Boekel en onze woonomgeving