Milieustraat Den Haag

Vlak voor de kerstvakantie kregen we het goede nieuws dat het nieuwe afvalbrengstation in Loosduinen – Den Haag aan ons gegund wordt. We hebben het mooiste ontwerp, het beste Plan van Aanpak en de beste prijs ingediend. Dit wordt een uniek project. Voor zover wij weten is er namelijk nog nooit een afvalbrengstation zo vlak tegen een woonwijk aan gebouwd.

Het is dan ook niet zomaar een afvalbrengstation, ofwel milieustraat, maar een die in een gebouw is opgenomen. Een gebouw dat dan weer zoveel mogelijk bestaat uit hergebruikte materialen, een groen dak, voorzien van hemelwaterbuffering en ‘0’ op de meter. Dus alle benodigde stroom wordt door het gebouw zelf opgewekt.

Kortom, een project waar zowel de opdrachtgever, de gebruiker en de ontwerper en bouwer straks trots op mogen zijn!

  • Milieustraat Den Haag