Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van Boekel heeft vanuit zijn werkzaamheden veel affiniteit met de omgeving en hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Zorg voor onder andere het milieu speelt dan ook een belangrijke rol in de kernwaarden van ons bedrijf. Zo zijn we ISO 14001 gecertificeerd (milieumanagementcertificaat), zijn we in het bezit van de CO2 prestatieladder niveau 5 en daarnaast hebben we met veel van onze projecten al invulling gegeven aan social return.

Op het gebied van social return werken we per project samen met de desbetreffende gemeente aan het creëren van werkgelegenheid, opleiding en werkervaring voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen leerlingen zijn maar ook mensen met een beperking of mensen uit de werkeloosheidswet. Ons doel is mensen langere tijd aan werk helpen met ook mogelijkheden tot werk als het project zelf afgelopen is. Daarnaast steunen we diverse maatschappelijke projecten en maken we zeer regelmatig gebruik van SW bedrijven.