CO2 prestatieladder

Van Boekel vindt milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Ons beleid is erop gericht om onze milieubelasting te verlagen en milieu-incidenten te voorkomen. Om dit te realiseren is van Boekel sinds 2010 gecertificeerd conform de ISO 14001 en sinds 2012 in het bezit van het certificaat CO2-bewust niveau 5 . Op deze webpagina worden de documenten gepubliceerd die inzicht geven in de cijfers en de doelstellingen die zijn behaald en opgesteld. Directiebeoordeling 2018

A. Inzicht

3.A.1. Emmissie-inventaris

Van Boekel Groep beschikt over een uitgewerkte actuele emissie voor scope 1, 2 en 3 emissies conform ISO 14064-1.
Hieronder kunt u de footprint van de afgelopen jaargang zien.
Emissie inventaris & voortgang 2017

Emissie inventaris (footprint) 2018 1e halfjaar

Emissie inventaris (footprint) 2018

Emissie inventaris (footprint) 2019 1e halfjaar

4.A.1. Ketenanalyses

Van Boekel Groep B.V. heeft ook de CO2 uitstoot van de keten in beeld kwalitatief en kwantitatief in beeld gebracht. Hieruit is gebleken dat voornamelijk binnen het onderdeel transport en beton de grootste CO2-reductie te behalen is. In onderstaande bijlage kunt lezen op welke wijze de reductie getracht wordt te behalen.
Ketenanalyse Project Zwolle-Kampen (4.A.1) v2018-03-07

CO2-Managementplan 2018

CO2-Managementplan 2019

B. Reductie

3.B.2., 4.B.2. en 5.B.1 Doelstellingen
Jaarlijks worden nieuwe doelstellingen geformuleerd en 2x per jaar wordt de status van deze doelstellingen gecommuniceerd binnen en buiten het bedrijf. Hieronder vindt u de nieuw geformuleerde doelstellingen voor het nieuwe jaar.
CO2-Reductieplan 2018
CO2-Reductieplan 2019
Overzicht en status van acties en Doelstellingen 2018-2020
Maatregelenlijst SKAO Volledig 2018

C. Transparantie

Van Boekel communiceert in ieder geval 2x per jaar met zowel interne als externe doelgroepen over de CO2-prestatieladder. Middels nieuwsbrieven, bijeenkomsten, vergaderingen en rapportages worden de verschillende doelgroepen geïnformeerd over de status van de doelstellingen. Ten behoeve van de bewaking van de communicatie is een communicatieplan opgesteld waarin de diverse doelgroepen zijn geïdentificeerd en waarin de verschillende middelen per doelgroep wordt beschreven.

Communicatieplan 2019

D. Participatie

Inhoud deelname sectorinitiatief “Sturen op CO2”

• Minimaal twee maal per jaar actieve deelname aan een interactieve workshop wordt er een bijdrage geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2 prestatiemanagement.
• Uitwisseling tussen de aangesloten leden van de werkgroep over de individuele stand van zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang.
• Studiemateriaal en benodigde documenten die de norm eist om op de vier invalshoeken aan de norm te voldoen worden in een format aangeleverd.
• Elk kwartaal ontvangen leden een exclusieve nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, nieuwe initiatieven, achtergrondartikelen, ect.
• Toegang tot een gesloten LinkedIn community voor online uitwisseling van diverse onderwerpen met alle deelnemers.
• Toegang tot wekelijks gratis telefonisch spreekuur.
• Deelname aan dit traject is per kalenderjaar. dit betekent dat de deelname ook per kalenderjaar wordt gefactureerd.

 

voor meer informatie zie: https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties