Milieubewust

Van Boekel heeft vanuit zijn werkzaamheden veel affiniteit met de omgeving. Zorg voor het milieu speelt dan ook een belangrijke rol in de kernwaarden van ons bedrijf. Zo zijn we ISO 14001 gecertificeerd (milieumanagementcertificaat). Hiervoor hebben we ons diverse ambitieuze verbruiksreducties ten doel gesteld. Zo hebben we de afgelopen twee jaar het papier- en brandstofverbruik beperkt. Van Boekel wil dit ISO 14001-certificaat nog verder specificeren via de CO2-prestatieladder, mede opgezet door Prorail. Hierbij is inmiddels het maximale niveau 5 bereikt. Op deze webpagina worden de pagina’s gepubliceerd die inzicht geven in de cijfers en de doelstellingen die zijn behaald en opgesteld.