Bouw van het gemaal Bergweg-Zuid en bijbehorende objecten

In 2015 heeft van Boekel Bouw & Infra het project bouwen van het gemaal Bergweg-Zuid en bijbehorende objecten aangenomen van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Het HHSK heeft voor dit project een hybride contract uitgewerkt dat zowel expliciet het resultaat voorschrijft als functionele eisen specificeert.
Voor de volgende onderdelen binnen het project is het resultaat expliciet voorgeschreven volgens de RAW-systematiek:
• Gemaal Bergweg-Zuid, inclusief bouwkuip, kroosrekreiniger, helofytenfilter en vervangende waterkering;
• Terreininrichting gemaal Bergweg-Zuid: zijnde de bouwplaats, hekwerken;
• Verlengen van de watergang tot aan de inlaat van het gemaal.
Voor de volgende objecten binnen het project zijn functionele eisen gespecificeerd:
• Een tweetal persleidingen van het gemaal onder de Bergweg-Zuid door;
• Een uitstroomhoofd als eindpunt van de persleidingen;
• Het plaatsen van een Spirosol duiker;
• De inrichting van een deel openbare ruimte: zijnde de tijdelijke en definitieve toegangsweg en het dempen van een deel van de watergang en het uitbaggeren van de hoofdwatergang.
Doel: Verbeteren van de water kwaliteit met als maatregel het “afleiden van het water uit de polder Schiebroek”.
E.a. in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een integraal plan voor de verbetering van de waterkwaliteit opgesteld.
Van Boekel bouw en infra is op verzoek van HHSK na gunning van het werk verzocht om de werkzaamheden tijdelijk te onderbreken om het ingrijpende project van RWS de “verbinding tussen A13 en A16” eerst te doorgronden en evt. invloed hiervan op de waterafvoer en het afkoppelen van de Bergse Plassen door de omleiding via het nieuwe watersysteem af te stemmen. Het gevolg omhelsde een capaciteitsvergroting. Het RAW deel is door HHSK hierop aangepast.
Van Boekel B&I is ruim een jaar later gestart met het werk, waarbij de fysieke uitvoering buiten in september 2017 heeft aangevangen.
De volgende onderdelen zijn ondertussen uitgevoerd:
 Bouwkuip, vervangende waterkering, heipalen, onderwaterbeton, bouwplaats inrichting, dempen gedeelte watergang;
 De DO en UO (ontwerpen) 2 persleidingen en baggeren bestaande watergang.

Terug naar overzicht
OpdrachtgeverHoog Heemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
PlaatsBergschenhoek
ContractvormHybride UAV-gc 2005 – RAW
CategorieCiviele betonbouw/ Werktuigbouw/Electrotechniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra B.V.
ProjectleiderBert Leenen
Mobiel+31 (0)6 – 10 00 55 23
Emailb.leenen@vanboekel.com
LinkedInBert Leenen
Facebook