Essche Stroom Oisterwijk

Van Boekel heeft in opdracht van het Waterschap De Dommel, de waterbodem van een deel van de Essche stroom gesaneerd en het stroomprofiel van de Essche Stroom aangepast aan de eisen van het waterschap.
De Essche Stroom is sinds de industriële revolutie tot eind jaren zestig, verontreinigd met chroom door de textiel- en leerfabrieken in Oisterwijk en Tilburg. De verontreiniging heeft zich in het slib van de waterbodem opgehoopt en moest worden verwijderd. Door het baggeren van het slib wordt het water gereinigd en kan de natuurlijke situatie zich herstellen.
Het werk bestond uit het verwijderen van de sliblaag met een 10 inch cutterzuiger. Vervolgens werd het zand/slibmengsel getransporteerd naar een mobiele ontzandingsinstallatie. Deze had een maximale capaciteit van ca. vijfhonderd m³/uur. Met de ontzandingsinstallatie werd de organische fractie van de minerale fractie gescheiden. Vervolgens werden de minerale producten geanalyseerd op verontreinigde stoffen zodat deze later eventueel weer hergebruikt konden worden. Om ook de kleinste delen uit het water te zuiveren is gebruik gemaakt van speciale bezinktanks. Na deze behandeling was het water weer vrij van verontreinigde delen en werd het terug in de Essche stroom gebracht.
Naast de waterbodemsanering en de herprofilering van het stroomprofiel, zijn ook herstelwerkzaamheden aan een voet/fietsbrug, een betonbrug en diverse fauanapassages waaronder een vispassage, gerealiseerd. Dit alles naar volle tevredenheid van het Waterschap De Dommel.

Terug naar overzicht
OpdrachtgeverWaterschap de Dommel
PlaatsOisterwijk
ContractvormRAW
CategorieCultuurtechniek | betontechniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
ProjectleiderPeter Verbakel
Mobiel+31 (0)6 – 51 45 49 73
Emailp.verbakel@vanboekel.com
LinkedInPeter Verbakel