Vernieuwing riolering, waterleiding en ontsluiting woonwijk te Sevelen (gemeente Issum Duitsland)

Voor de gemeente Issum in Duitsland hebben wij van Van Boekel GmbH het regen- en vuilwaterrioleringssysteem gerenoveerd,  de rioleringswerkzaamheden voor het nieuwbouwgebied en de vernieuwing van de nutsvoorzieningen gerealiseerd.

Waterleidingen

In de eerste fase wordt de bestaande waterleiding in de Schanzstraße tussen de kruising Dorfstraße en de Oettelsweg door een nieuwe PE buis vervangen. De exacte routing moet deels lokaal en deels van tevoren worden bepaald aan de hand van proefsleuven.  De geplande waterleiding is onmiddellijk na voltooiing en voor inbedrijfsname gespoeld, gereinigd en afgeperst. Na het in gebruik nemen van de nieuwe waterleiding konden de huisaansluitingen omgekoppeld worden. Daarna kon de oude leiding buiten werking genomen worden zodat we konden beginnen met de rioolrenovatie.

riolering

De regen- en vuilwaterriolering in de Schanzstraße moet volledig worden gerenoveerd,  de bestaande rioolstrengen worden gaande het werk opgebroken en vernieuwd. Het toestromende rioolwater moet voor de periode van de riool renovatie overgepompt worden zodat de werkzaamheden  plaats kunnen vinden. De bestaande huisaansluitingen worden gedurende het bouwproces overgenomen en vernieuwd. Het nieuwe regen- en vuilwaterriolering systeem in de Isidorsteg en in het nieuwbouwgebied worden aan het gerenoveerde riool aan de Schanzstraße aangesloten.

Oppervlaktewerkzaamheden

Voor de renovatie van de riolering en waterleiding in de Schanzstrasse is de gehele bestaande weg opgenomen en na de werkzaamheden zijn er nieuwe trottoirs aangebracht, de fundering van de weg is vernieuwd en er is nieuwe asfalt aangebracht.  De opgebroken dematerialen van de volledige bovenbouw zijn opgenomen en worden gerecycled.

Straatverlichting

Het bestaande verlichtingssysteem van Schanzstraße en Isidorsteg blijft deels gehandhaafd, de oude verlichtingskabel wordt door een nieuwe kabel vervangen. Voor het nieuwbouwgebied is gekozen voor een verlichtingssysteem met led-lampen.

Terug naar overzicht
OpdrachtgeverKomlog
PlaatsIssum (Sevelen Duitsland)
ContractvormVOB
CategorieCiviele techniek
UitvoeringVan Boekel GmbH
ProjectleiderRob van Mondfrans
Mobiel+31 (0) 6 1000 58 52
+49 (0) 172 73 73 334
Emailr.vanmondfrans@vanboekel.com
LinkedInRob van Mondfrans