Ambitie

Van Boekel wil dé hybride bouwer zijn: thuis in zowel infra, woningbouw als utiliteit. We willen excelleren in waar we nu al goed in zijn, onze kansen zien en daar onze expertise in uitrollen. We willen gecontroleerde groei mét gecalculeerde risico’s. Nog meer gaan ondernemen op basis van ratio dan op het gevoel. Definitief doorstoten naar multidisciplinaire technisch complexe projecten met bijpassende contractvormen. Daarvoor is subliem projectmanagement nodig en dat kunnen wij leveren.

We zijn gegroeid van een typisch cultuurtechnisch bedrijf tot een onderneming die verantwoordelijkheden uit handen neemt. Dat kan alleen dankzij de betrokkenheid van onze medewerkers. Zonder die betrokkenheid is ons werk gedoemd te mislukken. Dus willen we investeren in onze mensen en hen optimaal faciliteren. Via een excellente bedrijfsvoering realiseren we efficiënte processen en een continu lerende organisatie. Vanuit een groen hart staan onze medewerkers daarin open voor nieuwe inzichten en opvattingen, zich continu verdiepend in de nieuwste technieken en technologieën. Daar immers vinden we de middelen om op de juiste manier om te gaan met alle elementen van de natuur, waarmee we dagelijks te maken hebben.

Onze opdrachtgevers zijn blij met ons en weten ons te vinden. Met hen hebben we een duurzame relatie, of dit nu gemeenten, waterschappen of bijvoorbeeld hightech-opdrachtgevers in de wereld van datacenters zijn. We zijn een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Toekomst

In een overvol land als Nederland speelt steeds vaker mee dat ‘de winkel openblijft terwijl er verbouwd wordt’. Bereikbaarheid en zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving groeien in belang. Dat maakt opdrachten complexer en biedt ons kansen, juist doordat we in kansen denken.

Door voortdurend onze interne en externe organisatie te verbeteren en sterker te maken, krijgen we extra draagkracht en zullen we nóg slagvaardiger worden op de markt. Ons aangeboren opportunisme kan ons daarbij helpen. Ook de markten voor Van Boekel International en Van Boekel GmbH bieden volop toekomstperspectief. Wij kennen die markten, hebben er bovendien de juiste mensen in onze teams. Door hun inzet en met onze nieuwe technologieën willen we voorop lopen. Het is deze combinatie die bepalend is voor in hoeverre je met de markt mee kunt bewegen.

We willen in de naaste toekomst allereerst voor onze eigen mensen een uitdagend bedrijf zijn. Opleidingskansen bieden. Aandacht hebben voor het individu. Daarin onderscheiden we ons van veel andere ondernemingen in de branche. Mensen die hier werken, zijn trots op hun product, weten dat ze ergens aan bijdragen. Er is een slimme en snelle generatie jongens en meiden in het team bijgekomen. Een mooie mix van mensen uit het grootbedrijf en een familiair midden- en kleinbedrijf. Dat is goed. We zijn breed, kunnen veel. En we zijn flexibel. Ons familiegevoel is sterk en dat zullen we behouden. We koppelen de processen van het grootbedrijf aan de dynamiek van het familiebedrijf. Daarmee zijn we procesmatig en slagvaardig.