Veiligheid

Van Boekel wil werken aan veiligheid en gezondheid. We zijn ons ervan bewust dat dit een continu proces is waarin de input van onze medewerkers van belang is. Het veiligheidsteam geeft hier invulling aan. In het veiligheidsteam zitten medewerkers uit alle lagen van de organisatie die als veiligheidsambassadeur binnen de organisatie optreden. Er wordt gewerkt vanuit een plan van aanpak waarin op basis van de pijlers Bedenken – Bespreken – Bouwen de acties zijn vastgelegd. Zo werkt van Boekel aan een sterke veiligheidscultuur. Belangrijke onderwerpen die in het veiligheidsteam worden besproken zijn:

  • Kennis en kunde
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Overdracht en informatie-uitwisseling;
  • Veiligheid in de keten
  • Opstellen en naleven van plannen;
  • Instrueren en stimuleren;
  • Controleren en aanspreken.

Om daad bij het woord te voegen heeft van Boekel de ambitie om:

  • In 2020 de Governance Code Veiligheid in de Bouw te ondertekenen;
  • In 2021 te certificeren conform de Veiligheidsladder trede 3;
  • IN 2024 te certificeren conform de Veiligheidsladder trede 4.

Daarnaast is Van Boekel al jaren gecertificeerd voor VCA**.