Duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid is onomstreden. Maar duurzaamheid is tegelijkertijd een breed begrip, waar Van Boekel Groep op vele bedrijfsonderdelen mee aan de slag is. Zo streven wij naar een CO₂-bewuste bedrijfsvoering, met een voortdurende emissiereductie. Bij onze medewerkers kweken we een groeiende bewustwording voor het belang van het verminderen van uitstoot. Ieder voor zich kan daar immers ook een bijdrage aan leveren.

Van Boekel Groep pleegt milieuzorg op uiteenlopende gebieden binnen onze bedrijfsvoering. We willen duurzaam acteren, ook op bouwplaatsen. Denk naast het verminderen van uitstoot ook aan het reduceren van het aantal verkeersbewegingen. Verder registreren we afvalstromen, hebben we verantwoordelijkheden rond milieuzaken bij één persoon ondergebracht, wordt de correspondentie met bevoegd gezag systematisch bijgehouden, en is er een opleidingsprogramma.

Duurzaam inkopen en duurzaam bouwen zijn voor ons wezenlijke thema’s in onze bedrijfsvoering. Daarnaast leveren we een positieve bijdrage aan het klimaatbeleid door al onze eigen energiestromen als brandstof en elektriciteit in kaart te brengen en te verminderen.