Beleidsverklaring

Van Boekel groep BV en haar ondernemingen verzorgen de volgende diensten en producten: Het ontwerpen, aannemen, realiseren en onderhouden van GWW & Civiele (bouw)werken, utiliteitsbouwwerken en (water)bodemsaneringen.

De directie van Van Boekel Groep BV is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid.