Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van Boekel Groep werkt samen met relaties aan de wereld van morgen. Dit doen we door het realiseren van projecten die de buitenruimte een hoogwaardige kwaliteit geven. Wij hebben vanuit ons werk affiniteit met de omgeving en hechten daarbij waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden is een vast onderdeel van ons beleid.

Iedereen moet na een dag werk ’s avonds weer veilig thuis komen. De lat voor veilig en gezond werken ligt bij Van Boekel hoog. Projecten worden alsmaar complexer, waardoor veiligheid en veilig gedrag in belang groeien. Van Boekel schakelt naar een proactieve cultuur met procedures en waarin actie wordt ondernomen voordat er iets kan gebeuren.

Veiligheidsbewuste medewerkers kennen de consequenties van onveilig of ongezond werken, willen veilig en gezond werken en spreken elkaar aan op onveilige of ongezonde situaties en gedrag. Zo wordt de kans op ongevallen kleiner en gaat het langdurig arbeidsgerelateerde ziekteverzuim omlaag. Voor het structureren van onze werkprocessen hebben we twee KAM-coördinatoren aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen onze onderneming.

Waar dat kan geven we met onze projecten invulling aan social return. We creëren daarbij per project samen met de desbetreffende gemeente werkgelegenheid, opleiding en werkervaring voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Leerlingen, maar ook mensen met een beperking of mensen uit de werkeloosheidswet. We willen mensen langere tijd aan werk helpen met ook mogelijkheden tot werk nadat het project afgerond is. Verder steunen we diverse maatschappelijke projecten en schakelen we geregeld SW-bedrijven in.