Van Boekel Bouw & Infra aangesloten bij BIM Basis Infra

Eind 2020 hebben wij “Van Boekel Bouw & Infra” ons aangesloten bij BIM Basis Infra. In de BIM Basis Infra zijn basisafspraken gemaakt over hoe de digitale informatie in de infra gestructureerd en eenduidig uitgewisseld kan worden. Opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en onderaannemer in de infrastructuur beschikken hiermee over een gemeenschappelijke taal voor 3D-modelleren. Met deze afspraken over gegevensuitwisseling zet de sector een belangrijke stap naar beter digitaal samenwerken.

Met de BIM basis Infra zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van modellen, denk daarbij aan bestandsnamen en type bestanden zoals; .dwg (Autocad) en .rvt (Revit). Maar ook welk geografische coördinatenstelsel wordt gebruikt om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen. Daarnaast is er vast gelegd welke informatie er toe wordt gevoegd in de 3D-modellen, denk hierbij aan gebruikte materialen (zoals beton of asfalt).

Van Boekel is partner van BIM Basis Infra