Voorwaarden 1 minuut gratis winkelen bij een nader te bepalen supermarkt

 • Voorwaarden 1 minuut gratis winkelen bij een nader te bepalen supermarkt
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 1-minuut-gratis-winkelenactie (verder te noemen: de “Actie”) van Van Boekel. De Actie is onderdeel van een personeelswervings- en selectiecampagne ‘De Gouden Tip’ van Van Boekel.
  2. Van Boekel
  3. Van Boekel en de Deelnemer zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. Het Deelnemen aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
  4. Deelnemer: diegene die naar aanleiding van de campagne van Van Boekel een ander (vriend(in), kennis, familielid etc.) onder de aandacht brengt (de Tip) bij Van Boekel.
  5. Indien de Tip leidt tot een dienstverband van die ander bij Van Boekel en deze zijn of haar proeftijd doorstaat, heeft Deelnemer recht op de Actie.
  6. Het 1 minuut gratis winkelen mag maar door 1 persoon worden uitgevoerd.
   De Deelnemer mag zich niet laten bijstaan door derden.
  7. De winkel waarin het gratis winkelen zal plaatsvinden zal door Van Boekel worden aangewezen.
  8. De door Van Boekel aangewezen winkel zal uitsluitend en alleen voor dit doel worden opengesteld op een nader aan te geven dag en tijd. De exacte datum en tijdstip wordt in overleg bepaald.
  9. De Actie is inwisselbaar voor contant geld. Indien de Deelnemer afziet van de Actie “1 minuut winkelen” zal hier voor in de plaats de Actie omgezet worden in een geldbedrag van €75,00 De Actie “1 minuut winkelen” zal hiermee komen te vervallen.
  10. Tijdens het gratis winkelen dient de Deelnemer gebruik te maken van in de winkel beschikbare winkelkarretjes. Er mag gebruik gemaakt worden van 1 kar, indien deze kar vol is dan eindigt de Actie, ongeacht of de minuut voorbij is. Gebruik van extra boodschappenmandjes, tassen etc. of hulpmiddelen is niet toegestaan.
  11. Per product mag er 1 exemplaar gepakt worden.
  12. Tijdens de minuut gratis winkelen mogen de volgende artikelen i.v.m. wettelijke bepalingen niet worden meegenomen; tabak, geneesmiddelen, boeken, telefoonkaarten, zuigelingenvoeding en artikelen die bij de servicebalie worden verkocht zoals postzegels, loten, kraskaarten en cadeaubonnen.
  1. Van Boekel kan tijdens de Actie foto’s en filmpjes maken en plaatsen op diverse (sociale) media. De Deelnemer heeft geen bewaar tegen gebruik van naam en beeldmateriaal van u en uw winkelwagen in communicatie rondom deze actie.
  2. Van Boekel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de Actie.
  3. Van Boekel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Van Boekel verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.