Start realisatie openbare ruimte Meerdel in de gemeente Stein

In september start Van Boekel met de realisatie van de openbare ruimte Meerdel in de gemeente Stein

Het werk betreft het bouw- en woonrijp maken van vijftien nieuwe woningen inclusief groenvoorziening. Het bouwrijp maken bestaat onder andere uit het verwijderen van bestaande groenstroken (bomen en begroeiing), het verwijderen van bestaande riolering, kabels en leidingen, de aanleg van nieuwe riolering en een tijdelijke bouwweg. Nadat de woningen zijn afgebouwd wordt het plangebied woonrijp gemaakt.

Het bouwrijp maken start eind september en duurt ca. zes weken, het woonrijp maken gebeurt nadat de woningen gereed zijn medio februari/maart 2023.

Het bijzondere aan dit project is dat de gemeente de invulling van het gebied heeft overgelaten aan de toekomstige bewoners van de nieuwe woningen. De bewoners hebben zich verenigd in ontwikkelvereniging CPO Meerdel.

Door gezamenlijke samenwerking is het plangebied Meerdel vormgegeven.

#bedenken #bespreken #bouwen

woonrijp