Veiligheidsdag 2021

Op vrijdag 12 november heeft Van Boekel een veiligheidsdag georganiseerd. Aan deze dag hebben uitvoerders, projectleiders, projectcoördinatoren en vakmannen deelgenomen. De dag begon met een gezamenlijk ontbijt. Vervolgens heef de directie de dag afgetrapt.

Alle deelnemers zijn ingedeeld in een groep en in totaal zijn er 6 groepen gemaakt. Vanwege coronapandemie is ervoor gezorgd dat iedere deelnemer gevaccineerd is of getest was. Gedurende dag hebben de groepen deelgenomen aan 6 workshops, 3 workshops in de ochtend en 3 workshops in de middag. De workshops bestonden uit:

1. Teambuilding
.
Waar men vertrouwen in elkaar leert te krijgen. Door middel van kleine “mind fuck” oefeningen met blinddoeken om. Op het einde mocht je je achterover laten vallen van een stoel of tafel. Hiervoor had je natuurlijk wel het vertrouwen in jou collega’s nodig.

2. Besloten ruimten.

Hierin werd op een praktische manier uitgelegd welke risico’s en maatregelen van belang zijn bij een besloten ruimte en het betreden daarvan. Vervolgens mocht elke deelnemer een harnasgordel om doen en via een driepoot en/of stoeltje in een fictieve besloten ruimte afdalen, om te ervaren hoe dit is.

3. Hijs en heffen
In deze workshop kregen de deelnemers uitleg over hijsen en heffen en het gereedschap wat daarbij hoort. Zo werd er iets verteld over de veiligheids- en keuringseisen van een graafmachine en ook over afkeuringsnormen voor hijsbanden en hijskettingen. Daarnaast praktische tips over het gebruik hiervan. Bijvoorbeeld hoe kun je gemakkelijk aflezen wat het gewicht is dat het hijsgereedschap aan kan.

4.  Wat ziet de machinist
Van Boekel werkt op vele projecten met graafmachines, maar niet iedereen is altijd bewust van het risico’s van de dode hoek van de graafmachine. In deze workshop kreeg men uitleg hierover en mocht iedereen zelf ervaren wat het zicht is van een graafmachinist

5. Gedragspsychologie
Door een gedragsdeskundige werden de groepen geïnformeerd en bewust gemaakt van het menselijk gedrag en ook natuurlijk in relatie tot veiligheid. “Wat doet groepsdruk bijvoorbeeld met je?” “Durven wij als individueel persoon onder groepsdruk toch afwijkende antwoorden te geven, ook al zegt iedereen wat anders?” Maar ook werd open gesproken over het gedrag op de bouwplaats in relatie tot veiligheid. Durven we elkaar aan te spreken over onveilige situaties en/of handelingen.

6. Keuring en onderhoud
Hierin werd door onze partner Bofram Techniek uitleg gegeven over het onderhouden van gereedschappen zoals de bandenzaag en de trilstampers. Wat kun je zelf aan (preventief) onderhoud doen om ervoor te zorgen dat de gereedschappen duurzaam mee gaan. Hoe kun op een zorgzame manier omgaan met gereedschappen en het voorkomen van faalkosten. Ook werd er uitgelegd wat er gedaan wordt als Bofram Techniek onderhoud of een keuring uitvoert.

De dag werd gezamenlijk afgesloten door een tonprater en als laatste werd iedereen persoonlijk gevraagd wat hij/zij doet om de veiligheid binnen het bedrijf te verbeteren door dit persoonlijk vast te leggen op een kaartje. Aansluitend werd gezorgd voor een hapje en drankje.

Wij kunnen terugkijken op een mooie, leerzame en leuke veiligheidsdag die zeker voor herhaling vatbaar is.