Essen Vogelheim bergbezinkbassin

Onze Duitse vestiging “Van Boekel GmbH” is in opdracht van de Emscher gestart met het project “Vogelheim” in Duitsland. Het gaat hier om het inrichten van een bergbezinkbassin bij een rioolgemaal en het ombouwen van de bestaande riolering op dit bassin zodat bij hevige neerslag dit tijdelijk opgevangen kan worden. Dit alles in het midden van de stad Essen waarbij er zeer weinig werk- en opslagruimte is.

De bouwput heeft een diepte van 10,50 m onder het maaiveld, om dit te kunnen realiseren was een boorpaalwand voorzien in het bestek. Wij hebben echter, als alternatief op de hoofdaanbieding, een CSM wand gebouwd. Deze gefreesde wand heeft een oppervlakte van ca. 2500 m² tot in de onderliggende mergel zodat we een waterdichte bouwkuip hebben.

Na het aanbrengen van het stempelraam hebben we de 11.000 m³ grond ontgraven en een drainagelaag aangebracht om restwater af te kunnen pompen tijdens de werkzaamheden.

  • Essen Vogelheim
  • Emscher Essen

De hele bouwput is 10,5 meter diep geweest, midden in een woonwijk met weinig ruimte.

Alleen al voor de bodemplaat van 1100 m² is 860 m³ beton verwerkt, in totaal is er 330 t wapeningsstaal en 2250 m³ beton verwerkt om het bassin met een netto inhoud van 4200 m³ te realiseren. Aan de kopse zijde van het bekken zijn vacuümkamers gerealiseerd welke water in een vacuüm omhoogtrekken op het moment dat het bekken vol loopt. Op het moment dat deze weer leeg is kan hiermee de vloer van het bekken gespoeld worden.

Nadat de betonwerkzaamheden afgesloten zijn is de CSM-wand die boven het dek uitstak deels afgebroken zodat er geen water op het dek kan blijven staan en wordt het geheel overdekt met 3 m¹ zand.

Na het aanbrengen van de mantelbuizen, straatwerk en het plaatsen van het bedrijfsgebouw zijn de machinetechniek, elektrotechniek, de leuningen en veiligheidsvoorzieningen getest. Dit houdt onder andere in: de veiligheidsvoorzieningen, verlichting, testen vacuümkamers op waterdichtheid en elektrotechnische uitrustingen uitproberen zodat de werking gegarandeerd is.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverEmschergenosschenschaft
PlaatsEssen
ContractvormVOB
CategorieCiviele techniek & beton techniek
UitvoeringVan Boekel GmbH
Tijdsduur2017-2020