Velp, Bronkhorstweg Gemeente Grave

Medio april 2020 is de Bronkhorstweg te Velp voorzien van een nieuwe asfalt deklaag waarmee de reconstructie van deze dorpskern kon worden afgerond. Van Boekel Regionaal is sinds mei 2019 actief geweest met het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel en het aansluiten van de woningen op het nieuwe stelsel. Vanuit het einde van de dorpskern Velp is een extra hemelwaterriool aangelegd, inclusief de aanvullende werkzaamheden die gedurende de uitvoering direct zijn uitgevoerd. Medio Mei heeft de oplevering plaatsgevonden zonder benoemingswaardige restpunten.

  • Velp (gemeente Grave)
  • Gemeente Grave

De kracht van ketensamenwerking

Het project

De reconstructie van de Bronkhorstweg te Velp is vanuit een RAW bestek inclusief EMVI component door Van Boekel Regionaal aangenomen. Het EMVI plan was beoordeeld middels enkel alleen tienen en mede door de CO2 prestatie ladder (niveau 5 welke Van Boekel reeds in bezit heeft) was het voldoende de gunning voor dit werk te ontvangen. Het werk bestaand uit:

  • Opnemen en afvoeren van de vrijkomende afval en grondstromen totaal
  • Het aanbrengen van een asfaltverharding met een totaal van 2.000 ton asfalt;
  • Honderdvijftig putranden en kolken
  • Achthonderd meter hemelwaterriool met een diameter van 600 mm
  • Coördinatie nutsvoorzieningen en OV installaties
  • Afstemming met omgeving en aanwonende

Gezamenlijk met de klant heeft het team diverse uitdagingen aangegaan, terug kijkend zijn we dan ook enorm trots op de gerealiseerde kwaliteit.

Daarnaast was de “samenwerking” met de omgeving enorm prettig. Diverse middagen zijn “onze jongens” verwend met een soepje, worstenbrood of een stuk gebak. Met deze samenwerking met de klant, omgeving en Van Boekel Regionaal als aannemer kan je dan ook alleen trots zijn op een geslaagd werk.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverGemeente Grave
PlaatsVelp (gemeente Grave)
ContractvormRAW – met EMVI
CategorieCiviele techniek
UitvoeringVan Boekel Regionaal
Tijdsduurmei 2019 – mei 2020

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.