Gemaal Bergweg Zuid

In 2015 heeft van Boekel Bouw & Infra het project bouwen van het gemaal Bergweg-Zuid en bijbehorende objecten aangenomen van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Het HHSK heeft voor dit project een hybride contract (RAW en UAV-gc) uitgewerkt dat zowel expliciet het resultaat voorschrijft als functionele eisen specificeert.

Voor de volgende onderdelen binnen het project is het resultaat expliciet voorgeschreven volgens de RAW-systematiek:

  • Bouw van gemaal Bergweg-Zuid, inclusief bouwkuip, kroosrekreiniger, helofytenfilter en vervangende waterkering;
  • Terreininrichting (bouwplaats en hekwerken);
  • Verlengen van de watergang tot aan de inlaat van het gemaal.

Voor de volgende objecten binnen het project zijn functionele eisen gespecificeerd:

  • Een tweetal persleidingen van het gemaal onder de Bergweg-Zuid door;
  • Een uitstroomhoofd als eindpunt van de persleidingen;
  • Het plaatsen van een Spirosol duiker;
  • De inrichting van een deel openbare ruimte: zijnde de tijdelijke en definitieve toegangsweg en het dempen van een deel van de watergang en het uitbaggeren van de hoofdwatergang.
  • Bergschenhoek
  • Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Gemaal pompt duizend badkuipen met water per minuut

Doel:

Het uiteindeijke doel van het project was het verbeteren van de water kwaliteit met als maatregel het “afleiden van het water uit de polder Schiebroek”.
E.e.a. in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een integraal plan voor de verbetering van de waterkwaliteit opgesteld.

Van Boekel Bouw & Infra is op verzoek van HHSK na gunning van het werk verzocht om de werkzaamheden uit te stellen om het ingrijpende project van Rijkswaterstaat de “verbinding tussen A13 en A16” eerst te doorgronden en eventueel de invloed hiervan op de waterafvoer en het afkoppelen van de Bergse Plassen door de omleiding via het nieuwe watersysteem af te stemmen. Het gevolg omhelsde een capaciteitsvergroting. Het RAW deel is door HHSK hierop aangepast.
Van Boekel B&I is ruim een jaar later gestart met het werk, waarbij de fysieke uitvoering buiten in september 2017 zijn aangevangen. Medio 2019 zijn de werkzaamheden binnen de gestelde termijnen en naar tevredenheid afgerond.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverHoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
PlaatsBergschenhoek
ContractvormHybride UAV-gc 2005 – RAW
CategorieGemaal | Civiele techniek | Werktuigbouw | Electrotechniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
Tijdsduur2017 -2019

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.