Kasteelgracht Oploo – Sliblaag verwijderen

In de zomer van 2018 is de gracht om het kasteel in Oploo droog komen te staan. Dit zorgde voor veel stankoverlast in de omgeving. Hierom vroeg de gemeente Sint Anthonis om het uitbaggeren van deze gracht. Bij dit project stond minimale overlast voor de omgeving centraal. 

In de voorbereiding is de kwaliteit van het vrijkomende slib vastgesteld. Hierna is overeenstemming bereikt over het verwijderen van het slib en de aanvullende werkzaamheden. In overleg met de gemeente is besloten om de werkzaamheden begin 2019 uit te voeren. Zodoende was de waterstand laag en kon in maart het parkje opnieuw ingezaaid worden.

Er is van 10 januari tot 18 januari gewerkt. In deze tijd is het terrein voorbereid, het slib verwijderd en het parkje hersteld. Direct na de werkzaamheden zijn de rijschades op de omliggende bestrating weg gewerkt en de vervuilde ramen van aanwonenden gewassen.

Zo heeft Van Boekel Regionaal met minimale overlast voor de omgeving een mooi resultaat gerealiseerd.

OpdrachtgeverGemeente Sint Anthonis
PlaatsOploo
UitvoeringVan Boekel Regionaal