Renovatie rioolgemalen ANDO (Armendijk, Noordhoek, Dinteloord en Oudenbosch)

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta werkt Van Boekel met onze partners Modderkolk Projects & Maintenance B.V. en A.S. Zwaans aan de renovatie van 4 rioolgemalen Armendijk, Noordhoek, Dinteloord en Oudenbosch.

De installaties op genoemde rioolgemalen met droge pompopstelling zijn technisch verouderd en voldoen niet meer aan de wensen van het waterschap. Op alle genoemde rioolgemalen moeten de pompen, elektrotechnische en mechanische installatiedelen vervangen en aangepast worden naar de huidige standaarden en eisen. De civiele en bouwkundige constructies moeten worden opgeknapt en waar nodig aangepast aan de nieuwe w- en e-installaties. De rioolgemalen dienen de toekomstige wettelijke afnameverplichting te kunnen garanderen met reguliere bedrijfsvoering.

In dit multidisciplinaire UAV-GC contract worden de rioolgemalen bouwkundig, civieltechnisch, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig aangepakt.

  • West Brabant
  • Waterschap Brabantse Delta

Van Boekel renoveert vier rioolgemalen in West Brabant voor Waterschap Brabantse Delta

RG Armendijk verpompt gemeentelijk afvalwater en slib van de RWZI Putte en de RWZI Ossendrecht naar RWZI Bath. Het gemaal heeft twee droog opgestelde pompen welke elkaars reserve zijn, waarmee wordt voldaan aan de gevraagde ontwerpcapaciteit van 85 m3/h. Vlakbij zit ook een uienboer die op de aanvoerleiding loost. Het gemaal heeft een versnijder en werkt nagenoeg storingsvrij. De ruimte in het gemaal is beperkt met Arbo-technische knelpunten als gevolg.

RG Noordhoek is een gemaal gelegen onder aan de Buitendijk in Noordhoek. Het verpompt afvalwater van de kern van Noordhoek naar de AWP. Het gemaal heeft twee pompen, elkaars reserve. Het voldoet op dit moment aan de ontwerpcapaciteit van 133 m3/h. In de toekomst moet rekening gehouden worden met een hogere tegendruk vanuit de AWP. Het gemaal ligt dicht aan de straat en rondom de bovenbouw is beperkte ruimte binnen het hek, wel is een stuk terrein eromheen ook nog eigendom van het waterschap.

RG Dinteloord transporteert afvalwater van de kern van Dinteloord en het bedrijventerrein AFC naar RWZI Dinteloord. De twee pompen in samenloop hebben een ontwerpcapaciteit van 250 m3/h. Dit moet uitgebreid worden tot 320 m3/h met reservestelling (N+1). Om de toename van het afvalwater van het bedrijventerrein AFC op te vangen dient met de pompopstelling de persleiding uitgenut te worden, dit betekent een ontwerpcapaciteit van 435 m3/h. Afvoer boven 320 m3/h mag gerealiseerd worden zonder reservestelling. RG Dinteloord heeft nog geen waterslagvoorziening, deze moet aangebracht worden om de persleiding te beschermen. Uiteindelijk zal het gemaal in de toekomst bestaan uit een drie-pompsgemaal (zie eerste foto op de website)

RG Oudenbosch ontvangt afvalwater uit de kern Oudenbosch middels een vrij verval leiding en middels een persleiding afvalwater van de rioolgemalen Fijnaart en Standdaarbuiten. Twee pompen realiseren in samenloop de ontwerpcapaciteit van 1.278 m3/h. In de nieuwe situatie dient de ontwerpcapaciteit met een reservestelling (N+1) gerealiseerd te worden en er dient rekening gehouden te worden met een hogere tegen druk vanuit de AWP.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverWaterschap Brabantse Delta
PlaatsWest Brabant
ContractvormUAV-GC
CategorieCiviele techniek & betontechniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
Tijdsduur2020 – 2021

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.