Realisatie wateraanvoermaatregelen Sluis Roode Vaart

In opdracht van waterschap Brabantse Delta werkt Van Boekel aan de realisatie van een zoetwaterinlaat in Moerdijk naast een primaire kering (dijk).

Van Boekel heeft al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, maar 1 april jl. is gestart met de bouw van de constructie middels CSM-wanden (Cutter soil mixing wanden), welke dienen als bouwkuip naast de bestaande sluis Roode Vaart in Moerdijk. De zoetwaterinlaat bestaat straks uit twee betonnen inlaatkokers, waarvan één koker actief is met een voortstuwer (pomp). Hier kan per seconde meer dan 3,5 kubieke meter (3,5 duizend liter) water vanuit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart door gestuwd worden. Dat water is hard nodig om de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen in droge zomers op peil te houden. De installatie wordt ook wel de ‘tweede kraan’ genoemd. Bij het Wilhelminakanaal in Oosterhout staat ook een inlaat, voor water uit de Maas.

In dit multidisciplinaire contract wordt de zoetwaterinlaat eerst virtueel in 3D (BIM) gebouwd. Hierin zitten onder andere verwerkt de bouwkundige, civieltechnische, elektrotechnische en werktuigbouwkundige objecten.

Dit UAV-GC project bestaat uit de periode van 2020/2021: Inlaatvoorziening die mechanisch 3,5m3/s kan leveren, maar civiel en bouwtechnisch én onder vrij verval, 10m3/s (excl. capaciteit van de rinketten van de bestaande sluis). Op basis van het voorlopig ontwerp is in de tenderfase al een keuze gemaakt uit een drietal alternatieven voor de bouwkuip. De keuze is, risicogestuurd, gevallen op de variant met permanente soilmixwanden, welke zowel als fundatie en als bouwkuip dienen. Er is hierdoor nauwelijks invloed op de bestaande constructie van de naastliggende sluis.

  • Moerdijk
  • Waterschap Brabantse Delta

Van Boekel bouwt in opdracht van waterschap Brabantse Delta de tweede kraan voor West-Brabant

De totale constructie bestaat uit de volgende hoofdonderdelen, waarbij vanuit de buitendijkse zijde richting binnendijkse zijde wordt gekeken:

  • onderdeel inlaat toevoerzijde met damwanden
  • betonconstructie waterdoorvoer tussen inlaat
  • het uitstroomkanaal

De betonconstructie wordt met een krooshekreiniger vuilvrij gehouden. Grijpers pakken al het vuil voor het krooshek op en lossen deze in de kroosbak. De voorstuwer van Xylem zorgt voor stuwing van het water uit het Hollandsch Diep richting het lage water in de Roode Vaart. Bij hoogwater in het Hollandsch Diep stroomt het water onder vrij verval door naar de Roode Vaart. Dubbele, betonnen primaire schuiven in het midden van de kokers reguleren de doorvoer en de water hoogte. Deze hydraulische bedienbare schuiven worden door Bofram Techniek gerealiseerd. In noodgevallen kunnen deze schuiven dichtgezet worden, zodat de primaire kering zijn functie behoudt. Alle E -installaties worden samen met Hoppenbrouwers uitgevoerd.

Het project is begin 2022 opgeleverd door Van Boekel, waarna in 2023 hoogstwaarschijnlijk de tweede koker in bedrijf wordt genomen.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverWaterschap Brabantse Delta
PlaatsMoerdijk
ContractvormUAV-GC
CategorieCiviele techniek & Betontechniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
Tijdsduur2020 – 2021