Vijzelgemaal – Grave

Als partner van Van der Linden Pomptechniek heeft Van Boekel Regionaal in Grave een betonput voor een nieuw vijzelgemaal geplaatst. Het bestaande pompgemaal kende hoge slijtagekosten en een grote storingsgevoeligheid. Er was echter een beperkt budget beschikbaar om deze problemen op te lossen. De gemeente Grave, Van der Linden Pomptechniek en Van Boekel Regionaal hebben daarom deze oplossing bedacht.

Tijdens de voorbereiding bleek dat op de locatie veel ondergrondse kabels/leidingen en diverse boringen voor glasvezelbundels aanwezig zijn. Deze obstakels zorgden voor een erg krappe bouwput met minimale speling.

In september zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, waaronder het plaatsen van 2 diepwellen voor het verlagen van de grondwaterstand van ca. 4 meter. Er zijn kabels en leidingen verlegd en de sleufkist is in combinatie met het grondwerk geplaatst.

Daarna hebben we de betonnen onderbak van 26 ton geplaatst en is de vijzel erin gemonteerd en bevestigd.

Binnen een periode van 3 weken hebben de gemeente Grave, Van der Linden Pomptechniek en Van Boekel Regionaal dit klusje buiten geklaard. Bedenken, Bespreken en Bouwen waren hierbij de sleutelwoorden.

OpdrachtgeverGemeente Grave
PlaatsGrave
UitvoeringVan Boekel Regionaal