1

Luchtverkeerstoren Bonaire

2

FISO-Toren

Saba Under The Hill Caribbean Van Boekel

Saba

Sint Maarten Van Boekel

Sint Maarten

Sint Eustatius Vliegveld Van Boekel

Sint Eustatius

Bonaire Verkeerstoren Van Boekel

Bonaire

Van Boekel Caribbean

Duurzame oplossingen voor de toekomst

Van Boekel levert duurzame en doordachte oplossingen op civieltechnische, milieutechnische en ontwikkelingsvragen voor de buitenruimte. Via ons concept van ‘bedenken, bespreken en bouwen’ blinken we als hybride bouwer uit in complexe multidisciplinaire projecten voor publieke en private opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw, civiele betonbouw en utilitaire bouwsector in Nederland, Duitsland, België en het Caribisch gebied.

Met een eigen ingenieursbureau en met ruim honderd medewerkers verdiepen we ons met een groen hart continu in de nieuwste technieken en technologieën, met het hoogste respect voor onze natuurlijke omgeving. We werken graag via Best Value Procurement en EMVI-aanbestedingen op basis van Design & Build, maar ook in de traditionele aanbestedingsvormen laten we onze gezonde dosis opportunisme spreken.

Luchthavens

Van Boekel Bouw & Infra International heeft al enkele jaren ervaring op de Caribische eilanden. Door ons kantoor op Sint Maarten te vestigen zijn we relatief gemakkelijk bereikbaar voor de lokale opdrachtgevers en overheden in het Caribisch gebied. Van Boekel opereert er met een eigen team met Nederlandse supervisie, projectmanagement en vakmensen. Verder werken wij zoveel als mogelijk is met lokale onderaannemers en natuurlijk de lokale bevolking. Luchthavens vormen onze eerste kennismaking met de Beneden- en Bovenwindse Eilanden van ons koninkrijk. Op Bonaire bouwden we de inmiddels befaamde ‘flamingo’ verkeerstoren, verwijzend naar Flamingo Airport. Meerdere projecten zijn intussen afgerond.

Woningbouw

Van Boekel International is betrokken bij woningbouwprojecten. Onze werkzaamheden starten in de regel met bouwrijp maken van gronden door grondwerk en de aanleg van riolering. Ook het woonrijp maken verzorgen we, onder meer via de aanleg van (gescheiden) rioleringsstelsels en wadi’s, aanbrengen van grondverbetering voor boomaanplant, aanleggen van bestrating, toegangspaden en terrassen en de aanleg van groen.

Infra

Van cultuurtechnisch naar grond-, weg, en waterbouwkundige werken. Het is in het kort de ontwikkeling van Van Boekel. Als professionals voegen wij hiermee ook in het Caribisch gebied waarde toe. We willen er een hybride bouwer zijn: thuis in zoals infra, woningbouw als utiliteit. We willen excelleren in waar we goed in zijn: de kansen zien en daar onze expertise in uitrollen. Van Boekel International is daarin flexibel: we zijn klein genoeg voor het servet, en tegelijk groot genoeg voor het tafellaken. Dat maakt ons inzetbaar voor talloze projecten op deze eilanden.