Bouw- en woonrijp maken zorgappartementen en patiowoningen Leuskenhei te Veldhoven

Hurks Bouw heeft voor woonstichting Thuis uit Eindhoven in 2015 een nieuwbouwproject in Veldhoven aangenomen. Het project bestaat uit het bouwen van 25 appartementen en 8 patiowoningen voor de sociale huursector. De woningen zijn aangepast voor senioren met een zorgindicatie.

In 2016 hebben wij voor Hurks Bouw het terrein bouwrijp gemaakt (aanleg rioleringen en grondwerk). Na dit bouwrijp maken, hebben we middels een onderhandse aanbesteding ook het woonrijp maken van de woningen aangenomen.

Na de bouwvak van 2017 zijn we begonnen met het woonrijp maken van het terrein. Daarvoor hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • 750m pvc-riool voor afvalwater.
  • 1000m3 wadi aangelegd voor opvang van het hemelwater.
  • 200m3 aan grondverbetering voor de aanplant van bomen
  • 2500m3 bestrating aangelegd.
  • De aanleg van het groen, welke bestond uit 10 bomen en 4500 struiken.

De uitdaging was hierbij om de werkzaamheden samen met Hurks Bouw zo te plannen dat het terrein op 1 december kon worden opgeleverd. De eerste bewoners hebben conform planning in begin 2018 hun huizen betrokken.

OpdrachtgeverHurks Bouw Eindhoven B.V.
PlaatsVeldhoven
UitvoeringVan Boekel Regionaal