Instandhouding en capaciteitsuitbreiding RWZI Dinteloord

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta werkt Van Boekel samen met onze partner Modderkolk Projects & Maintenance B.V. aan de instandhouding en capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Dinteloord.

In 1985 is de zuivering Dinteloord gedimensioneerd om 450 m3/h afvalwater te kunnen verwerken. Waterschap Brabantse Delta heeft bepaald aan de hand van verschillende studies dat de capaciteit in de toekomst opgeschroefd dient te worden tot 539 m3/h. Evenzeer zijn er verschillende installaties op de zuivering aan het einde van hun technische levensduur.

In dit multidisciplinaire contract wordt de zuivering bouwkundig, civieltechnisch, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig aangepakt. De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn onderverdeeld in vijftien verschillende objecten met daarin sterke overlap in de vier disciplines.

  • Dinteloord
  • Waterschap Brabantse Delta

Waterwereld is een focusgebied

Als eerste zal er gestart worden met de uitbreiding van het bedrijfsgebouw. Er zal ruimte worden gecreëerd zodat in één keer alle nieuwe elektrotechnische onderdelen kunnen worden geplaatst.

Een groot onderdeel dat aangepakt gaat worden is de contacttank met daarin verschillende objecten. Hier worden de debietmeter en de effluentpompen vervangen en het beton hersteld en gecoat.  Ook zal er een compleet nieuwe roostergoedreininger worden geplaatst die ervoor zorgt dat het eerste grove vuil uit het rioolwater gehaald wordt.

Op een ander locatie op de zuivering “genaamd de oxidatiesloot”creëren we een nieuwe voetgangersbrug en zorgen we ervoor dat risico´s met betrekking tot valgevaar tot het absolute minimum worden beperkt. Uitklimvoorzieningen en grijpstangen worden vervaardigd en hekwerken zullen op diverse plekken worden geplaatst.

Naast de oxidatiesloot staan er ook twee nabezinktanks op de lijst om een update te krijgen. Hierin wordt een nieuwe tracing verwerkt die ervoor zorgt dat tijdens de vorstperiode geen ijsvorming op het beton ontstaat en het proces altijd kan doorgaan.

Een restproduct uit het gezuiverde water is slib, dit slib wordt opgevangen in twee grote slibbuffer op het terrein. Middels het toepassen van een nieuwe conservering zorgt Van Boekel ervoor dat de levensduur van deze buffers verlengt wordt.

Na het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden en nog tal van andere werkzaamheden zal Van Boekel het project opleveren in juli 2021 en is RWZI Dinteloord weer bedrijfszeker voor de komende vijftien jaar.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverWaterschap Brabantse Delta
PlaatsDinteloord
ContractvormUAV-GC
CategorieCiviele techniek & Betontechniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
Tijdsduur2020 – 2021

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.