Nieuwbouw reinwaterkelders

In opdracht van Brabant Water N.V. werken we aan de nieuwbouw van twee reinwaterkelders (nr. 8 en 9) op Waterproductiebedrijf Veghel. Van Boekel Bouw & Infra is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de complete uitvoering.

Deze twee nieuwe reinwaterkelders met een totale oppervlak van ca. 2.410m2 en een bruto inhoud van ca. 8.670m3 worden gescheiden met een tussenwand. De kelders hebben een gezamenlijke toegang middels het voorportaal en worden uitgevoerd in beton. Het buitenblad van deze voorbouw wordt uitgevoerd in metselwerk.

De beschikbare ruimte op de locatie is beperkt waardoor de nieuwe reinwaterkelders gerealiseerd worden tussen bestaande terreinleidingen. Hiervoor worden beschermende maatregelen getroffen tijdens de uitvoering van het werk. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van tijdelijke grondkeringen in de bouwput ter bescherming van terreinleidingen en wegen/bebouwing.

  • Veghel, gemeente Meierijstad
  • Brabant Water N.V.

Van Boekel bouwt i.o.v. Brabant Water twee reinwaterkelders om tijdens piekbelasting de toevoer van drinkwater te garanderen

Het dek van de reinwaterkelders wordt (behoudens de voorbouw) afgewerkt met een gronddek wat rondom de reinwaterkelders overgaat in taluds om op maaiveld uit te komen.

Bij dit project heeft Van Boekel Bouw & Infra als hoofdaannemer de (VGM)-coördinatie over de werktuigbouwkundige aannemer; KIM Apparatenbouw, de Elektronische aannemer; Moekotte en de Infra aannemer; GW Leidingtechniek.

De werkzaamheden aan de nieuwe reinwaterkelders worden in goed overleg met Brabant Water uitgevoerd. Het bestaande waterproductiebedrijf blijft operationeel en hierdoor kan de opdrachtgever ook tijdens deze bouwperiode goed en betrouwbaar drinkwater blijven leveren.

Enkele kenmerken:

– Het ontgraven, in depot zetten, afvoeren en aanvullen tot grondwal van ca.  9.000m3 grond.
– Het aanbrengen van ca. 208 stuks mortelschroef paalfundering.
– Het verpompen (middels DSI retourbemaling) van ca. 648.000m3 water.
– Het verwerken van ca. 300 ton wapeningsijzer.
– Het storten van ca. 4.800m2 betonvloeren (minimaal 300mm dik, monolithisch).
– Het verwerken van ca. 1.700 m3 betonmortel

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverBrabant Water N.V.
PlaatsVeghel, gemeente Meierijstad
ContractvormStabu-2012
CategorieBetontechniek | Civiele Techniek | Waterbouw
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
Tijdsduur2021 – 2022

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.