Aanpassen nabezinktanks en retourslibgemalen RWZI Eindhoven

In samenwerking met onze opdrachtgever Waterschap de Dommel realiseren wij in bouwteamverband een capaciteitsuitbreiding van de huidige rioolwaterzuivering.

Op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Eindhoven zijn twaalf nabezinktanks operationeel, verdeeld over drie straten met elk vier nabezinktanks. De nabezinktanks worden via een cascadeverdeelwerk onder vrij verval gevoed vanuit de beluchtingstanks. Het bezonken slib in de nabezinktanks wordt retour gepompt door drie retourslibgemalen. Het effluent (schoon water) stort over en stroomt via effluentgoten af op de Dommel.

Sinds de ingebruikname in 2006 zijn er problemen met de werking van zuivering als gevolg van de beperkte diepte van de nabezinktanks. Als gevolg daarvan is er bij hevige regenval een te lange verblijftijd van het slib in de nabezinktanks, daardoor is er een grotere kans op drijfslaagvorming en slibuitspoeling. Daarnaast bestaat het risico dat bij een te hoge waterstand van de Dommel het schoon water terugstroomt naar de zuivering, in plaats van dat het schone water naar de Dommel stroomt. Hierdoor werkt de waterzuivering momenteel niet optimaal en dit levert een ongewenste situatie op.

Om deze problemen op te lossen heeft het waterschap besloten om het peil in de nabezinktanks met circa 1,5 meter te verhogen. Ook worden de retoursslib- en de spuislibpompen, inclusief leidingwerk en elektrische installatie, vervangen. Per retourslibgemaal wordt bovendien een tweede spuislibpomp geplaatst.

  • Eindhoven
  • Waterschap de Dommel

Waterwereld is een focusgebied

In bouwteam verband heeft Van Boekel samen met Waterschap de Dommel een ontwerp uitgewerkt voor deze capaciteitsuitbreiding.

Nabezinktanks:

De betonconstructie van de bestaande nabezinktanks wordt met behulp van prefab betonelementen 1,5 meter verhoogd. Deze prefab elementen worden op de bestaande in situ wanden geplaatst en met speciale rubberen verbindingen waterdicht aan elkaar gekoppeld. Daarbij wordt ook de gehele staalconstructie in de nabezinktank aangepast; dit zijn onder andere het RVS duikschot en v-notches, de drijflaagschuiver en de ruimerbrug.

Gemalen:

In de gemalen worden zowel de retrourslib- als de spuislibpompen vervangen door nieuwe pompen met een grotere capaciteit. Daarbij wordt ook al het leidingwerk en de bijbehorende afsluiters vervangen door onze onderaannemer AS Zwaans. Tevens wordt ook de elektrische installatie aangepast op deze grotere en zwaardere pompen, door onze onderaannemer Modderkolk.

Het gehele werk is verdeeld in drie straten, die elk bestaat uit vier nabezinktanks en een pompgemalen. In totaal zijn er twaalf nabezinktanks en drie pompgemalen. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan twee straten (acht nabezinktanks en twee gemalen) gereed, medio september starten we aan de laatste serie van vier nabezinktanks en het laatste gemaal.

De werkzaamheden zijn conform planning voor de kerst 2020 gereed.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverWaterschap de Dommel
PlaatsEindhoven
ContractvormBouwteam (ontwerp) / UAV-GC (realisatie)
CategorieCiviele techniek & Betontechniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
Tijdsduur2019-2020