Gemaal De Poel in ’s-Heer Abtskerke

Waterschap start met bouw nieuw gemaal De Poel  

In ’s-Heer Abtskerke wordt gestart met de bouw van het nieuwe gemaal De Poel. Aan de ’s‑Heer Abtskerksezandweg, naast het spoor van de stoomtrein, wordt het bestaande gemaal vervangen door een nieuw gemaal. Om het watersysteem toekomstbestendig te maken wordt de capaciteit van het gemaal vergroot. Leidingen van het huidige gemaal blijven liggen en krijgen een andere functie. Eén leiding wordt ingezet als vislift en één als terugstroomleiding zodat in tijden van droogte water kan worden ingelaten.

De aanneemsom voor het project bedraagt € 5.105.000. Bij het nieuwe gemaal De Poel worden van natuurlijke materialen gebruik gemaakt zoals een sedumdak en wandbekleding van hergebruikt hout. In het voorjaar van 2024 moeten het nieuwe gemaal en de vislift functioneren. Het huidige gemaal blijft in werking totdat het nieuwe gemaal is getest en werkt.

  • ’s-Heer Abtskerke
  • waterschap Scheldestromen

Om het watersysteem toekomstbestendig te maken is uitbreiding van de capaciteit van het gemaal noodzakelijk.

Toekomstbestendig watersysteem 

Klimaatverandering is voor het waterschap dagelijkse praktijk. Om het watersysteem toekomstbestendig te maken is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. De twee visvriendelijke pompen van het nieuwe gemaal kunnen 270 m3 water per minuut afvoeren, een verhoging van 50 m3 per minuut ten opzichte van het oude gemaal. Dit verbetert de afvoer van water in extreme situaties Waterbeheer 21e eeuw (WB21), het peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden en het draagt bij aan de doelen van schoon water in de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Tweerichtingsverkeer  

Trekvis kan gemaal De Poel veilig passeren via een vispassage. De vissen die vanaf de Westerschelde via gemaal Maelstede de polder inkomen, kunnen verder migreren richting de omgeving van Goes. Dit gaat met name om paling (glasaal) en driedoornige stekelbaars die vanaf zee de polder intrekken. Via de vispassage kan vis zoals baars, snoekbaars, blankvoorn, giebel en karper ook tussen de polders bewegen. Met een ingebouwde camera kunnen vissen herkend en geteld worden. De vispassage maakt vismigratie in twee richtingen mogelijk, waar een barrière als een gemaal de zwemroute blokkeert.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Opdrachtgeverwaterschap Scheldestromen
Plaats’s-Heer Abtskerke
CategorieCiviele techniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
TijdsduurVoorjaar 2024

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.