Zuivere Zuurstof RWZI Eindhoven

In opdracht van Waterschap de Dommel wordt op het terrein van RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Eindhoven een zuurstofinstallatie gebouwd. Op de RWZI zijn 3 actiefslibtanks aanwezig als biologische zuivering voor het afvalwater.

Bij verhoogde aanvoer op de rioolwaterzuivering als gevolg van veel neerslag treden ammoniumpieken op in het effluent, doordat bij aanvoerpieken onvoldoende lucht kan worden ingebracht in het afvalwater. Om dit probleem op te lossen wordt een inbrengsysteem voor gasvormige zuivere zuurstof gerealiseerd. Hierdoor kunnen de ammoniumpieken worden verlaagd.

  • Eindhoven
  • Waterschap de Dommel

Door Van Boekel Bouw & Infra BV wordt een fundatieplaat gerealiseerd voor de zuurstofopslaginstallatie en een tankopstelplaats voor het aanleveren van zuivere zuurstof op de RWZI Eindhoven. Per actiefslibtanks wordt 3 zuurstofinjectoren aangebracht waarvoor Van Boekel de civieltechnische werkzaamheden uitvoert.

De realisatie van de zuurstofopslag- en inbrenginstallatie wordt verzorgd door Airliquide.

De bijkomende elektrowerkzaamheden worden uitgevoerd door CroonWolter&Dros.