Zuivere Zuurstof RWZI Eindhoven

In opdracht van Waterschap de Dommel wordt op het terrein van RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Eindhoven een zuurstofinstallatie gebouwd. Op de RWZI zijn 3 actiefslibtanks aanwezig als biologische zuivering voor het afvalwater.

Bij verhoogde aanvoer op de rioolwaterzuivering als gevolg van veel neerslag treden ammoniumpieken op in het effluent, doordat bij aanvoerpieken onvoldoende lucht kan worden ingebracht in het afvalwater. Om dit probleem op te lossen wordt een inbrengsysteem voor gasvormige zuivere zuurstof gerealiseerd. Hierdoor kunnen de ammoniumpieken worden verlaagd.

  • Eindhoven
  • Waterschap de Dommel

In opdracht van Waterschap de Dommel wordt op het terrein van RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Eindhoven een zuurstofinstallatie gebouwd.

Door Van Boekel Bouw & Infra BV wordt een fundatieplaat gerealiseerd voor de zuurstofopslaginstallatie en een tankopstelplaats voor het aanleveren van zuivere zuurstof op de RWZI Eindhoven. Per actiefslibtanks wordt 3 zuurstofinjectoren aangebracht waarvoor Van Boekel de civieltechnische werkzaamheden uitvoert.

De realisatie van de zuurstofopslag- en inbrenginstallatie wordt verzorgd door Airliquide.

De bijkomende elektrowerkzaamheden worden uitgevoerd door CroonWolter&Dros.

Bekijk het project

OpdrachtgeverWaterschap de Dommel
PlaatsEindhoven
ContractvormBouwteam – UAV2012
CategorieCiviele techniek
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra
TijdsduurNovember 2022 – Februari 2023

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.