Aanleggen hoofdriool m.b.v. gestuurde boring t.b.v. nieuw te bouwen remise

Van Boekel GmbH heeft in opdracht van Ruhrbahn GmbH in Essen de omlegging van het hoofdriool met behulp van een gestuurde boring gerealiseerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op het terrein van de bus-, en tramremise in de stad Essen (D).

Wij hebben het project gegund gekregen nadat het uitvoeringsplan nader is toegelicht aan de opdrachtgever en door een economisch meest voordelige inschrijving te hebben aangeboden. De methode die is toegepast wordt “microtunneling” genoemd. Hierbij worden de betonnen buizen geperst door een voorgeboorde tunnel in de bodem. Samen met de Firma ARS zijn de in maart 2018 de voorbereidende werkzaamheden gestart.

  • Essen (Duitsland)
  • Ruhrbahn GmbH

Graven en bouwen terwijl de bussen en trams blijven rijden.

Ontwerp

Het bestaande remisegebouw van de Ruhrbahn heeft niet genoeg capaciteit en uitbreiding wordt op het terrein gepland. Om de nieuwbouw van de remise mogelijk te maken moet het bestaande betonriool worden omgelegd en de capaciteit worden verhoogd. Door de aanlegdiepte op 8 meter beneden het maaiveld is gekozen voor een gestuurde boring/persing bestaande uit betonnen buizen (met staalkern) diameter 800 mm. Een deel van het leidingwerk is uitgevoerd in Poly Ethyleen met een binnendiameter van 300 mm. De verbindingen van de rioolstrengen worden gevormd door prefab betonnen putten.

Graven en bouwen terwijl de bussen en trams blijven rijden.

Iedere avond en nacht worden de bussen en trams schoongemaakt, onderhouden, afgetankt en klaar gezet voor de volgende dag. Extra belemmering voor de uitvoering van onze werkzaamheden zijn de bovenleidingen die boven het geplande tracé van het riool hangen. Om beschadiging van de bovenleidingen te voorkomen en veilig onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is tijdelijk het bovenleidingnet spanningsloos gemaakt en weggenomen/omgelegd. De uitdaging hierbij is om de werkzaamheden zodanig te plannen dat het bus-, en tramremise er zo weinig mogelijk hinder van ondervind. De afvoer van het rioolwater van de bestaande gebouwen is gewaarborgd met het omleiden via een pompinstallatie.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverRuhrbahn GmbH
PlaatsEssen (Duitsland)
ContractvormStabu
CategorieCiviele techniek
UitvoeringVan Boekel GmbH
Tijdsduurapril 2018 – november 2018

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.