Realisatie Turborotonde IABC-Leursebaan

De doorstroming van het verkeer op en rondom de kruising Leursebaan – IABC te Breda leidt in de ochtend- en avondspits tot problemen.

Er ontstaan wachtrijen op de Leursebaan en de drukte zorgt ook voor problemen voor de veiligheid van de fietsoversteek over de Leursebaan.

Realisatie turborotonde en fietstunnel

Om deze problemen op te lossen realiseert Van Boekel Bouw & Infra B.V. momenteel in opdracht van de Gemeente Breda een turborotonde en fietstunnel om een eind te maken aan de onveilige situatie.

In januari 2022 is Van Boekel gestart met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting zal het project rond eind oktober 2022 zijn afgerond.

De deadline is inmiddels gehaald en daarmee is dit project succesvol afgerond.

  • Breda
  • Gemeente Breda

Meer weten over het project?

Volg ons via de “BouwApp”

Verkeersmaatregelen tijdens aanleg rotonde

Om de rotonde en tunnel aan te kunnen leggen moeten tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen worden. Het gehele wegvak wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer.

De aangelegen bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de bestaande wegenstructuur. In sommige gevallen zal een beperkte afstand omgereden moeten worden. Het verkeer is omgeleid door middel van omleidingsborden.

Alle navigatiesystemen zijn van deze omleidingen op de hoogte.

Het project is te volgen in de app: “BouwApp”. Maandelijks wordt er in deze app een film geplaatst met de voortgang van het project en kunt u op de hoogte blijven van alle informatie.

Het project volgen?

OpdrachtgeverGemeente Breda
PlaatsBreda
ContractvormRAW
CategorieCivieltechnisch
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra B.V.
TijdsduurNovember 2021 – Oktober 2022