Renovatie 7 poldergemalen, West-Brabant

In 2016 en 2017 heeft Van Boekel Bouw & Infra een combinatie gevormd met Modderkolk om een aantal poldergemalen te renoveren. We hebben een drietal vijzelgemalen en vier pompgemalen gerenoveerd. De werkzaamheden varieerde per gemaal van een revisie tot bijna een volledige sloop van het bestaande object en het opnieuw oprichten ervan. De capaciteit van de gemalen varieert van 1.500m3 tot 24.300m3 per uur.  Het project is verkregen op basis van Best Value Procurement, ook wel prestatie-inkoop genoemd.

OpdrachtgeverWaterschap Brabantse Delta
PlaatsWest Brabant
UitvoeringVan Boekel Bouw & Infra