Renovatie Beekloop

Van Boekel GmbH heeft in opdracht van Wasserverband Eifel-Rur een bestaande beekloop over een lengte van ca. 130m vernieuwd.

We hebben dit project gegund gekregen door een openbare aanbesteding met gunning op basis van laagste prijs.

Project omschrijving

De bestaande betonnen beekloop was door de tand des tijds in uitermate slechte staat en diende te worden vernieuwd.

Naast de beekloop staan oude panden welke, voor de sloop van de bestaande goot, met behulp van “Erka-Palen” op de gewenste diepte moesten worden gefundeerd.

Na het aanbrengen van de funderingspalen is met behulp van een “heberanlage” een bypass gerealiseerd, waardoor de afvoer van het beekwater bleef gewaarborgd.

De sloop van de bestaande betonnen elementen en het plaatsen van de nieuwe elementen was een uitdaging, doordat er aan weerszijde van het bouwterrein panden staan. Het smalle werkterrein zorgde ervoor dat er niet zomaar groot materieel kon worden ingezet. Met name de inzet van de gewenste telekraan was een uitdaging.

  • Geilenkirchen-Beeck
  • Wasserverband Eifel-Rur

De sloop van de bestaande betonnen elementen en het plaatsen van de nieuwe elementen was een uitdaging.

Verder diende er ook rekening te worden gehouden met de bewoners welke naast een apart aangelegde “tijdelijke” parkeerplaats ook tijdig door ons werden geïnformeerd over de afloop en eventuele afsluitingen.

Vooraf heeft de opdrachtgever goed nagedacht over de aanvoerroute van de betonnen elementen, zodat wij deze aanvoerroute nog alleen plaatselijk hoefde te optimaliseren.

Na het plaatsen van de elementen zijn door ons rondom de beekloop nog aanpassingen aan het straatwerk uitgevoerd.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverWasserverband Eifel-Rur
PlaatsGeilenkirchen-Beeck
ContractvormVOB
CategorieCiviele techniek
UitvoeringVan Boekel GmbH
TijdsduurApril 2019 – Oktober 2019

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.