Ter Alpin GmbH, Alpincenter Bottrop

Uit metingen is gebleken dat pilaren van skihal ‘Alpincenter’ in Bottrop aan het verzakken en verschuiven waren. De skihal zou binnen vier jaar dermate verzakt zijn dat hij zou moeten sluiten. Van Boekel GmbH heeft aangenomen om de helling waarop de skihal staat aan te vullen. Dit om tegengewicht te bieden voor de verzakkende pilaren.

Voordat we met de werkzaamheden voor het plaatsen van tegengewicht konden beginnen hebben we een afdichting met leem aangebracht met daarop een drainage van drainagezand. Voor de opvang van het water uit de aanvulling, hebben we een regenwateropvangbassin gemaakt. Vanuit dit bassin wordt het water via het riool afgevoerd.

  • Bottrop
  • Ter Alpin GmbH

Laag voor laag ontstaat er
een schouder

De aanvulling wordt laag voor laag aangebracht en verdicht zodat er een soort schouder ontstaat. Begin augustus 2016 zijn we begonnen met de aanvulling van ca. 900.000 ton. De nieuwe taluds die ontstaan, zijn bekleed met een leemlaag als afdichting en een afdeklaag waarop beplanting regelmatig tijdens de werkzaamheden aangeplant wordt.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverTer Alpin GmbH
PlaatsBottrop
CategorieCiviele techniek & Cultuur techniek
UitvoeringVan Boekel GmbH
Tijdsduur2016 – 2020