Rioolgemaal Aalst

Bouwcombinatie RG Aalst VOF, bestaande uit Van Boekel Bouw & Infra BV, Boeg BV en Modderkolk, voeren in opdracht van Waterschap de Dommel de renovatiewerkzaamheden aan rioolgemaal Aalst uit.

Rioolgemaal Aalst is een belangrijke schakel in het afvalwatertransportsysteem Riool Zuid, wat het afvalwater vanuit De Brabantse Kempen naar de RWZI in Eindhoven afvoert.

De bestaande pompinstallatie is niet toekomstbestendig om de gewenste afnameverplichting van maximaal 12.000 m3/uur te waarborgen en de huidige pompopstelling vergt veel onderhoud. Hierdoor is besloten het huidige gemaal aan te passen van een verticale pompopstelling naar een horizontale pompopstelling. De werkzaamheden bestaan globaal uit:

  • Amoveren van de bestaande pompopstelling, inclusief E-installatie en pomppoeren;
  • Realiseren nieuwe pompopstelling inclusief appendages;
  • Aanpassen van de trappen en bordessen ten behoeve van de nieuwe pompopstelling;
  • Bijbehorende civiele werkzaamheden, zoals de realisatie van pomppoeren, sparingen en bouwkundige werkzaamheden;
  • Aanpassen van de slingergoot en vervangen van de bestaande coating in de ontvangstkelder;
  • Aanpassen van de elektrotechnische installatie inclusief het monteren van nieuwe hoofdverdelers.
  • Eindhoven
  • Waterschap de Dommel

Rioolgemaal Aalst is een belangrijke schakel in het afvalwatertransportsysteem Riool Zuid, wat het afvalwater vanuit De Brabantse Kempen naar de RWZI in Eindhoven afvoert.

Om de afvoer van het afvalwater tijdens de werkzaamheden in het gemaal te kunnen blijven garanderen is een tijdelijke pompinstallatie (TPI) rondom het gemaal aangebracht. De TPI, met een capaciteit van 9000m3/uur, wordt verzorgd door VanderKamp Pompen. Hierdoor kunnen de renovatiewerkzaamheden zonder grote belemmeringen in het afvalwatertransportsysteem worden uitgevoerd.

Om de gewenste pompcapaciteit voor de toekomst te verwezenlijken worden 4 stuks 20’’ schroefcentrifugaalpompen van Hidrostal toegepast. Dit betreffen de grootste pompen die door Hidrostal Netherlands worden geproduceerd en vormen het ‘’hart’’ van de pompinstallatie. De pompen zijn de basis geweest, en vanuit daar zijn de overige componenten en werkzaamheden ontworpen. De 4 pompen hebben gezamenlijk een capaciteit van 12.000 m3/uur.

De renovatiewerkzaamheden dienen eind van het jaar te zijn afgerond, zodat het gemaal december 2022 weer operationeel is.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

OpdrachtgeverWaterschap de Dommel
PlaatsEindhoven
ContractvormUAV-GC 2012
UitvoeringBouwcombinatie RG Aalst (Boeg BV – Van Boekel Bouw & infra BV – Modderkolk)
TijdsduurMaart 2022 – December 2022

Nieuwsgierig naar meer?

Van Boekel Bouw & Infra heeft enkele jaren geleden een koerswijziging ingezet. We zijn ons meer gaan richten op multidisciplinaire betonprojecten in de civiele en utilitaire bouwbranche. We zijn ons gaan richten op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) en zijn zo losgekomen van de prijsvechtersmarkt. Met deze koerswijziging heeft Van Boekel Bouw & Infra nieuwe opdrachtgevers verworven, zich gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (o.a. UAV-gc) en is het werkgebied zowel nationaal als internationaal uitgebreid.  Tijdens deze koerswijziging is er door onze organisatie en collega’s hard gewerkt om dit tot een succes te maken, waarbij de focus vooral extern heeft gelegen. Dat wil zeggen: de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verwerven en realiseren van nieuwe projecten en nieuwe opdrachtgevers.