Van Boekel BHV herhalingstraining

Protocollen veranderen en belangrijke stof verdwijnt soms naar de achtergrond. Zoals in de Arbowet omschreven, moet een bedrijfshulpverlener het volgende kunnen uitvoeren:
  • verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen
  • verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en het inzetten van een AED
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf
  • alarmeren en samenwerken met hulpverlenende diensten
Het is belangrijk dat je als BHV’er je kennis en kunde op peil houdt. Even opfrissen dus…..