De weg naar een Circulaire Economie, Verduurzamen bij Van Boekel

De wereldbevolking groeit sterk: de afgelopen 100 jaar is de wereldbevolking verviervoudigd. In 2050 zijn er naar verwachting zelfs ruim negen miljard mensen. De vraag naar grondstoffen neemt hierdoor snel toe, terwijl de beschikbare hoeveelheid afneemt. Van Boekel heeft de ambitie om samen met haar opdrachtgevers en opdrachtnemers hier haar verantwoording in te nemen.  Met als doel om in 2030 een doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) en in 2050, 100%.

In deze circulaire economie bestaat er voor de organisatie Van Boekel geen afval maar worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Een circulaire economie heeft daarnaast ook minder negatieve invloed op het milieu en zorgt voor een lagere CO₂ uitstoot.

We leven momenteel met zijn allen in een fascinerende tijd en hebben nu meer dan ooit de kans om hier een professionele bijdrage in te leveren.

Dit willen en kunnen we als Van Boekel organisatie niet alleen, hierbij hebben we elkaar als collega’s, onze opdrachtgever(s) en opdrachtnemers hard nodig.

Dit verhaal raakt ons allemaal!