In Memoriam

Na een kortstondig ziekbed moeten wij met groot verdriet mededelen dat de grondlegger van ons bedrijf, Jan van Boekel, vandaag op 20 februari 2020 is komen te overlijden.

De oprichter en grondlegger van Van Boekel Groep is 86 jaar geworden. Jan heeft samen met Joke in 1964 in het dorpje Zeeland de basis gelegd voor hun vier zonen Peter, Geert, Jos en Paul van Boekel voor de huidige Van Boekel bedrijven.

Aangezien wij niet meer over alle adressen beschikken, willen wij langs deze weg oud-medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers in de gelegenheid stellen de herdenking bij te wonen.

Meld je hiervoor aan via jan@vanboekel.com en ontvang een persoonlijke uitnodiging.

Namens de Familie Van Boekel