Inspirerende Project Start Up (PSU) Hoeven

Waterschap Brabantse Delta en Van Boekel Bouw & Infra ondertekenen het contract voor de bouwteamovereenkomst Ontwerpfase AWP 2.0 Reconstructie knooppunt Hoeven.

Gisteren vond een inspirerende Project Start Up (PSU) plaats voor alle leden van de bouwteamfase voor Reconstructie knooppunt Hoeven. Voor aanvang van deze PSU werd eerst de bouwteamovereenkomst ondertekend, door Marie-José van Overveld namens Waterschap Brabantse Delta en door Peter Kempen namens Van Boekel. Naast Van Boekel zijn de partners Van den Heuvel Aannemingsbedrijf voor het leidingwerk en Wittenveen & Bos voor de hydraulische beschouwing betrokken bij dit project.

Dit project betreft het uitwerken van een gefaseerde complexe reconstructie van een leidingenknooppunt, van grote afvalwaterpersleidingen met toevoer uit meerdere gemalen.

In de eindsituatie wordt de gewenste aanvoercapaciteit van 3650 m3 /uur vanuit persstation Moerdijk gerealiseerd.

Het laatstgenoemde persstation hebben we reeds in opdracht samen met Equans.

  • Inspirerende Project Start Up (PSU) Hoeven