1

P3 en P4 MECC Maastricht

2

Rijnland – Vier Poldergemalen

3

Gemaal Bergweg Zuid

4

Vijfhoek  Amsterdam

5

Valkbrug Leiden

6

Kasteelgracht Oploo

7

Vijzelgemaal Grave

8

Leuskenhei te Veldhoven

9

Bouw- en woonrijp maken Hoensbroek

10

Realisatie HOV baan Utrecht

11

Renovatie 7 poldergemalen, West-Brabant

12

Maaiveldinrichting De Vijfhoek

13

Nieuwbouw Stuw de 3e tocht te Bleiswijk

14

Zwolle – Kampen verbeteren Kamperlijn

15

Fiets- en voetgangersbrug Boxmeer

16

Batavia Wormerveer

17

Bergbezinkbassin Molenvaart Brunssum

18

Reconstructie Bloemendalstraat Vaals Sjwats Jris

19

Nieuwbouw water-
productiebedrijf Schijf

20

Apeldoorn parkeerplaats Zonnebos

21

Datacenter AMS10

22

Velp, Bronkhorstweg Gemeente Grave

Van Boekel Nederland

Duurzame oplossingen voor de toekomst

Van Boekel levert duurzame en doordachte oplossingen op civieltechnische, milieutechnische en ontwikkelingsvragen voor de buitenruimte. Via ons concept van ‘bedenken, bespreken en bouwen’ blinken we als hybride bouwer uit in complexe multidisciplinaire projecten voor publieke en private opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw, civiele betonbouw en utilitaire bouwsector in Nederland, Duitsland, België en het Caribisch gebied.

Met een eigen ingenieursbureau en met ruim honderd medewerkers verdiepen we ons met een groen hart continu in de nieuwste technieken en technologieën, met het hoogste respect voor onze natuurlijke omgeving. We werken graag via Best Value Procurement en EMVI-aanbestedingen op basis van Design & Build, maar ook in de traditionele aanbestedingsvormen laten we onze gezonde dosis opportunisme spreken.

Bouw & Infra

Van Boekel Bouw & Infra richt zich op multidisciplinaire (beton)projecten in de civiele en utilitaire bouw. Met een focus op projecten die gegund worden op basis van Beste-Kwaliteit-Prijs verhouding (BKPV) hebben we een breed palet aan opdrachtgevers, zijn we gespecialiseerd in nieuwe project- en contractvormen (zoals UAV-gc) en is ons werkgebied zowel nationaal als internationaal georiënteerd. Daarbij gaan we multidisciplinaire projecten niet uit de weg. Uitdagingen zitten in:

Onbekendheid van de locatie

Een technisch relatief eenvoudig project op Sint-Eustatius kan tóch complex zijn, door de afstand. Hoe krijg ik mijn materieel daar? Hoe ga ik om met de lokale partijen en gewoonten?

Ingewikkeldheid van de omgeving

Bij projecten op de Zuidas in Amsterdam passeren dagelijks zestigduizend(!) fietsers.

Complexheid van een project

Bij de bouw van een datacenter zijn enorm veel mensen – tegelijk – betrokken. Soms wel tweeduizend. Daarbij moet iedereen rekening houden met elkaar.

Specialistische technische kennis

We hebben zo’n tien procent van alle Nederlandse bergbezinkbassins gebouwd. Daarin hebben we dan ook een enorme kennis opgebouwd. Net als in de renovatie of nieuwbouw van gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Waterwereld is een focusgebied.

Regionaal

Van Boekel blijft haar ontstaansregio trouw en draagt daarom graag bij aan een toekomstbestendig Noordoost-Brabant. Hierbij werken we intensief samen met lokale partners. Samen kennen wij onze regio als geen ander en weten we waaraan lokale opdrachtgevers en bevolking waarde hechten.

Van Boekel Regionaal realiseert infrastructurele projecten voor publieke opdrachtgevers uit de regio, zoals de gemeenten Uden, Meierijstad en ’s-Hertogenbosch. We voeren ook uiteenlopende projecten uit voor private opdrachtgevers in de regio.

Datacenters

Het nog altijd toenemend gebruik van internet en de digitalisering van onze samenleving zorgen voor een groeiende behoefte aan opslagcapaciteit voor digitale informatie. Ook andere marktomstandigheden (zoals de commotie rond Brexit) hebben de markt voor de bouw van datacenters in een versnelling gebracht. De enorme behoefte veroorzaakt een ongekende tijdsdruk en vereist een creatieve en flexibele bouwpartner. Het is een risicovolle nichemarkt voor robuust ontworpen gebouwen met een overcapaciteit aan techniek en veiligheidseisen. Er is immers weinig tijd voor engineering: vaak zijn we al met de fundering bezig zonder te weten hoe de rest van het gebouw eruit komt te zien. Van Boekel bouwt het casco en verzorgt leidingwerk en rioleringen. We begeleiden het volledige bouwproces.