Aandacht voor inpassing duurzaamheid Renovatie RWZI Land van Cuijk

Waterschap Aa en Maas, RHDHV, Equans Nederland en Van Boekel Bouw en Infra zijn in bouwteamverband druk met het uitwerken van een definitief ontwerp voor de renovatie van de rioolwaterzuivering. Het Waterschap onderschrijft het “Klimaatakkoord Unie en Rijk 2010 – 2020” waarin de afspraak is opgenomen dat de waterschappen de ambitie hebben om duurzaam projecten te realiseren.

Naast een aantal maatregelen beschreven vanuit de Ambitiewebanalyse voor het project zijn alle bouwteamleden gevraagd om met aanvullende duurzame ideeën te komen. Begin september zijn 21 ideeën ingediend. Na beoordeling blijken 13 ideeën toepasbaar. De 7 inzenders van deze ideeën zijn door projectmanagers Thijs van Osch (Aa en Maas) en Peter Kempen (Equans-Van Boekel) beloond met een leuk Insectenhotel van Natuurmonumenten. Op onderstaande foto’s wordt de beloning uitgereikt aan Marcel Daamen (medewerker op @RWZI Land van Cuijk) en Wout van Hees (Van Boekel Bouw en Infra).

Na afronding van de “definitief ontwerp (DO) fase” ontvangt de inzender van het meest duurzame ingepaste idee een duurzame hoofdprijs. Op deze manier wordt het inpassen van duurzaamheidsmaatregelen binnen het project breed gestimuleerd.