BHV herhalingscursus

Het is belangrijk dat je als BHV’er je kennis en kunde op peil houdt.
Zoals in de Arbowet omschreven, moet een BHV’er het volgende kunnen uitvoeren:
– verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen
– verlenen van spoedeisende hulp, zoals reanimeren en
   het inzetten van een AED
– beperken en bestrijden van een beginnende brand
– alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf
– alarmeren en samenwerken met hulpverlenende diensten
Protocollen veranderen en belangrijke stof verdwijnt soms naar de achtergrond. Even opfrissen dus…..