Project Sluis Roode Vaart in vakblad OTAR

In opdracht van het waterschap Brabantse Delta heeft Van Boekel Bouw & Infra in 2020/2021 het project Sluis Roode Vaart gerealiseerd.

Dit project is onderdeel van het Deltaprogramma om de regio Zuidwestelijke Delta weerbaarder te maken tegen droogte. Water in sloten en rivieren is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. We krijgen steeds vaker te maken met langer aanhoudende droogte en proberen het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Bij sluis Roode Vaart in Moerdijk is daarom een waterinlaat gerealiseerd waarmee er meer dan 3,5 duizend liter water per seconde uit het Hollandsch Diep naar de sloten en rivieren gestuurd kan worden zodat ook in de toekomst West-Brabant voorzien blijft van voldoende zoet water van een goede kwaliteit.

Wij zijn trots op het artikel van dit schitterende project dat nu in het vakblad OTAR staat. OTAR is het vakblad voor managers beheer, onderhoud infrastructuur en mobiliteit en stelt alle partijen, betrokken bij de grond-, weg en waterbouw, infrastructuur en mobiliteit, in staat de ontwikkelingen in deze sector op de voet te volgen.