Basiscursus reanimatie met AED

Elke week worden 300 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Dat kan overal gebeuren, in je eigen omgeving maar ook op het werk. Hoe eerder het slachtoffer wordt gereanimeerd hoe beter de overlevingskansen zijn. Door reanimatie en inzet van een AED (Automatische Externe Defibrillator) binnen 6 minuten, stijgen de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk.

In de maand november heeft Van Boekel alle medewerkers de gelegenheid gegeven om deel te nemen aan de basiscursus reanimatie met AED bij Caroline van der Wiel in Velp. Alle deelnemers hebben de cursus succesvol afgesloten en zijn gecertificeerd. Zij kunnen zich aanmelden als burgerhulpverlener en weten hoe te handelen wanneer elke minuut telt!!

  • AED cursus reanimatie
  • AED reanimatie beademen
  • AED reanimatie cursus