Minister Hugo de Jonge op werkbezoek in de Carribean

Op maandag 13 Juni heeft Hugo de Jonge Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ons project Under the Hill Phase 2 bezocht om te kijken hoe wij de volkshuisvestelijke opgave uitvoeren op de BES Eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).
Momenteel worden 18 sociale huurwoningen gerealiseerd op het eiland Saba. Een uitdagende opgave, maar deze gaan wij niet uit de weg. Het is fijn om te zien dat de minister interesse toont in deze uitdaging en met ons heeft willen overleggen hoe het realiseren van Volkshuisvesting op de BES eilanden efficiënter gemaakt kan worden met steun vanuit de overheid.

Wij willen de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hartelijk bedanken voor deze ontmoeting op een uniek stukje van ons Koninkrijk.

Van Boekel is trots om bij te mogen dragen aan de sociale woningopgave, ook in de Caribbean!